Donatta LogoDonatta

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Donatta (надалі – «Власник», «ми», «нам», «наш»), з однієї сторони,
та
будь-яка фізична або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) цю пропозицію (надалі – «Користувач», «ви», «вам», «ваш»), з іншої сторони, надалі разом — «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір публічної оферти (надалі — «Договір») про наступне.

 1. ​ТЕРМІНИ
   Під Акцептом Договору розуміється будь-яка з таких дій:
  • факт реєстрації Користувача на Веб-сайті Власника або в Додатку
  • користування Веб-сайтом або Додатком без реєстрації

  Веб-сайт – веб сторінка за адресою: https://www.donatta.app/

  Застосунок – мобільний застосунок Donatta для iOS та Android

  Послуги – користування Веб-сайтом та/або Застосунком

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. За цим Договором вам надаються Послуги з користування вами Веб-сайтом та Застосунком для гейміфікації та аналітики здійснених вами благодійних пожертв (донатів). Послуги надаються безкоштовно.
  2. Ця пропозиція укласти Договір є публічною пропозицією необмеженому колу осіб, яка є офіційною публічною пропозицією Власника, в розумінні ст. 641, 642 Цивільного кодексу України та публічним договором приєднання відповідно до ст. 633, 634 ЦК України, яка є однаковою для всіх Користувачів та не підлягає зміні за пропозиціями Користувачів або третіх осіб.
  3. Коли ви створюєте обліковий запис або використовуєте Послуги, ви акцептуєте цей Договір та погоджуєтеся дотримуватися цих умов. Якщо ви не згодні з умовами цього Договору, ви не маєте права користуватись Послугами.
  4. Якщо ви отримуєте доступ до Послуг або завантажуєте Застосунок з Apple App Store, чи Google Play ви погоджуєтеся з будь-якими правилами використання, викладеними у відповідних умовах обслуговування Apple App Store та/або Google Play.
  5. Послуги призначені виключно для особистого та некомерційного використання вами. Будь-яке використання Послуг окрім як для особистих і некомерційних цілей, суворо заборонене.
 3. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ
  1. 3.1 Користуючись Послугами, ви гарантуєте, що ви не будете:
   • змінювати, копіювати, робити похідні матеріали, декомпілювати або здійснювати зворотний інжиніринг будь-яких матеріалів та програмного забезпечення, що містяться в Застосунку або на нашому Веб-сайті;
   • користуватись Послугами у спосіб, який шкодить нашій діловій репутації;
   • користуватись Послугами для передачі або публікації будь-яких образливих, непристойних, шахрайських або незаконних матеріалів;
   • користуватись Послугами з порушенням будь-яких застосовних законів чи правил;
   • поширювати неправдиву або оманливу інформацію;
   • користуватись Послугами для цілей здійснення реклами чи спаму;
   • збирати дані інших користувачів Послуг без їх згоди; або
   • користуватись Послугами таким чином, що може призвести до порушення конфіденційності, прав інтелектуальної власності чи інших прав третіх осіб.
 4. ПОСЛУГИ
  Послуги допомагають користувачам робити благодійні внески, роблячи цей процес більш зручним та інформативним. Послуги включають в себе такі функції, як:
  1. надання інформації про благодійні організації та проєкти;
  2. полегшення процесу вибору благодійної організації або проєкту;
  3. відстеження історії благодійних внесків;
  4. заохочення користувачів до благодійності.
 5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Ми залишаємо за собою право на власний розсуд без попередження відкликати або вносити зміни до цього Договору, Веб-сайту, Застосунку та Послуг чи матеріалів, які ми надаємо вам. Ми не несемо відповідальності, якщо з будь-якої причини всі або будь-яка частина Послуг буде недоступною в будь-який час або протягом будь-якого періоду. Час від часу ми можемо обмежувати доступ до деяких частин Веб-сайту або нашого Застосунку для Користувачів.
  2. Щоб отримати доступ до Послуг, ви повинні зареєструватись та надати нам певні реєстраційні дані чи іншу інформацію, яка необхідна нам для надання вам Послуг. Ви погоджуєтеся з тим, що вся інформація, яку ви надаєте нам для реєстрації, регулюється нашою Політикою Приватності, і ви погоджуєтеся на всі дії, які ми вживаємо щодо вашої інформації відповідно до нашої Політики Приватності.
  3. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що ваш обліковий запис є особистим для вас, і ви погоджуєтеся не надавати іншим особам доступ до Послуг за допомогою вашого імені користувача, пароля, номера мобільного телефону чи іншої інформації про вас. Ви погоджуєтеся негайно повідомляти нас про будь-який несанкціонований доступ до або використання вашого облікового запису або будь-яке інше порушення безпеки даних.
  4. Ми маємо право в будь-який час та на власний розсуд заблокувати будь-якого Користувача з будь-якої причини або без неї, зокрема, якщо, на нашу думку, ви порушили будь-яке положення цього Договору.
 6. КОНТЕНТ, ЯКИЙ ВИ ЗАВАНТАЖУЄТЕ В ЗАСТОСУНОК
  1. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що ви самостійно несете юридичну відповідальність за всю інформацію, дані, текст, тощо (надалі –«Контент»), які ви завантажуєте у Застосунок у зв’язку з користуванням вами Послугами. Ми не несемо відповідальності за ваш Контент. Цим ви надаєте нам безоплатну, відкличну, невиключну ліцензію на розміщення та використання вашого Контенту, для цілей надання вам Послуг.
 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  1. Інтелектуальна власність на матеріали в Застосунку або на Веб-сайті належить нам або нашим ліцензіарам. Це означає, що у зв’язку із наданням вам Послуг ми також надаємо вам безоплатну, відкличну, невиключну ліцензію на користування нашим Веб-сайтом та Застосунком. Ця ліцензія автоматично припиняє дію, якщо ви порушуєте цей Договір, а також може бути відкликана нами у будь-який час.
  2. Інформація, яка з’являється в Застосунку або на нашому Веб-сайті, не є вичерпною та призначена лише для загальної інформації.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
  4. Власник не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання Послуг Користувачу. За винятком випадків, які прямо зазначені в цьому Договорі, ви розумієте та погоджуєтесь, що Послуги надаються "як є". Ми не надаємо жодних гарантій та не робимо жодних заяв щодо точності, корисності, повноти, якості, можливих результатів або надійності наданих вам Послуг. Ми не заявляємо та не гарантуємо, що Веб-сайт та Застосунок працюватиме безперебійно або без помилок, що будь-які дефекти будуть виправлені нами, або що Послуги, не містять вірусів чи будь-яких інших шкідливих компонентів.
 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
  1. Зміни до цього Договору вносяться Власником шляхом оприлюднення нової версії на Веб-сайті та набувають чинності з наступного дня з дати оприлюднення.
 10. ДІЯ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту Акцепту Користувачем та діє до моменту його припинення або розірвання однією із Сторін.